-Bruk ressursene våre

-Bruk ressursene våre

Boligsosialt arbeid / Publisert: 02. mai 2019.   Endret: 29. juni 2020

Det sier beboere i et bofellesskap NAPHA har besøkt. Det ligger på Melhus i Trøndelag, og har nylig vært gjenstand for forskning.

Deltakere ved Idrettsveien Bofellesskap

AKTUELT: Den sosiale støtten og fellesskapet de opplever Idrettveien Bofellesskap, er avgjørende for at de skal klare å gjennomføre målene de setter seg. (FOTO: Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth/ NAPHA)

AKTUELT: Den sosiale st&oslas...
Rapporten «Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger med rus- og psykiske lidelser (2019)»
  • Forskere fra SINTEF Byggforsk har sett på ulike boformer for mennesker som har rus- og psykiske lidelser i Melhus kommune og Trondheim kommune.
  • Det har vært gjennomført en case-studie med tre gruppeintervjuer og 20 individuelle intervjuer av beboere, pårørende, ansatte i tjenesteapparatet og samarbeidspartnere.
  • Videre har det vært gjennomført befaringer og analyse av de ulike byggene (småhus, minihus, eneboliger og bofellesskap).
  • Arbeidet med rapporten er finansiert av Husbanken.
Idrettsveien bofellesskap, Melhus kommune
  • Bofellesskapet har en egen nettside med informasjon med lenke til bloggen, der de skriver om aktivitetene de arrangerer og idrettsarrangementer de deltar på.
  • Bofellesskapets aktivitetskalender finnes også i bloggen.
  • Her finner du video fra aktivitetsåret 2018.
  • På Facebook kan følge Idrettsveien bofellesskap ved å melde deg inn i gruppen:» Idrettsveien Bofellesskap - Aktivitet, Fellesskap og Glede !»
  • Idrettsveien bofellesskap er også aktiv på Twitter

Mer om

bolig brukerkunnskap praksiseksempler fysisk.aktivitet aktivitet.og.fritid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen