-Spør meg om hvordan jeg har det!

-Spør meg om hvordan jeg har det!

Flyktninger og psykisk helse / Publisert: 11. mai 2017.   Endret: 11. mai 2017

Flyktningers psykiske helse og integrering av flyktninger i arbeidsmarkedet var noen av temaene på en dialogkonferanse om kommunalt flyktningarbeid i Trondheim nylig.

mor og sønn 19720307

AKTUELT: Forskning viser at innvandrere er mer utsatt for belastninger og ulykker, har mindre kontroll over eget arbeid, er oftere midlertidig ansatt, har oftere ufrivillig deltidsstillinger og har større risiko for å miste jobben i økonomiske nedgangstider. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Forskning viser at i...
Faglig Forum for kommunalt flyktningarbeid (Ffkf)
  • Er et landsdekkende forum for kommunalt flyktningarbeid.
  • Arrangerte nylig en konferanse i Trondheim, med over 400 deltakere.
  • Har over 270 medlemskommuner over hele landet. I alle kommuner er den flyktningefaglige ansvarlige representert.
  • Forumets hovedmål er å fremme faglig utvikling av flyktningarbeid i kommunene, og å fremme medlemmenes synspunkter overfor sentrale myndigheter og organisasjoner.

Ler mer om Ffkf

 

AKTUELT: Janita Flem Tomren (t.v.) er lektor med master i psykososialt arbeid. Gjennom studiet «Gi meg det beste du kan» har hun sett på hvordan traumer påvirker flytningers læring. Hanne Cecilie Kavli (t.h.), forsker i FAFO, har i en årrekke forsket på arbeidsmarkedsintegrering, bosetting og introduksjonsprogram.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse flyktninger god.hjelp.i.et.brukerperspektiv helsefremming.og.forebygging nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen