Bolig en menneskerett

Bolig en menneskerett

Publisert: 27. september 2016

En rapport fra 2015 om norske Housing First-prosjekter viser at de gir gode resultater. Likevel er fremtiden for prosjektene uviss.

Nøkkel til leilighet, illustrasjon

EGEN BOLIG: Housing First-modellen hjelper hjemløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser med etablering i egen bolig. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

EGEN BOLIG: Housing First-mod...
Rapport: Bolig en menneskerett
  • Rapporten er utarbeidet av  Fafo på oppdrag fra Husbanken, i 2014 og 2015.
  • Dette er andre delrapport om Housing-First prosjektene i Norge. Se også første delrapport.
  • Forsker Mette I. Snertingdal ledet Fafos prosjekt.
  • Basert på  kasusstudier utført i  fire kommuner, og intervjuer med lederne for Housing First-prosjektene, gir denne rapporten en analyse av prosjektenes resultater.

 

Housing first. -Brukeren i førersetet.

Housing First er utarbeidet av den frivillige amerikanske organisasjonen «Pathways to Housing», som ble etablert av den psykiateren Sam Tsemberis i 1992. Modellen hjelper bostedsløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser med å etablere seg i egen bolig. Housing First-modellen baserer seg på brukermedvirkning og medbestemmelse.  Housing First- modellen fokuserer på brukerstyrte valg og den bostedsløse må ikke tilpasse seg systemet, men blir satt i fokus for tjenesten.

 

Mer om

housing.first

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen