Evaluering kan få din tjeneste til å glitre

Evaluering kan få din tjeneste til å glitre

Boligsosialt arbeid / Publisert: 19. april 2021.   Endret: 23. april 2021

Boligtjenester som jevnlig evaluerer det de holder på med, har et fortrinn. Brukerne vil trolig få bedre tjenester, og sjansen for at trivselen hos de ansatte øker, er også stor.

målebånd

AKTUELT: Organisasjoner som gjennomfører effektive evalueringer, får verdifull kunnskap om tjenesten og innsikt i hva som må forbedres. Evaluering er et viktig verktøy for å forstå hva som fungerer, og hva som ikke gjør det. (Ill.foto: www.colourbox)

AKTUELT: Organisasjoner som g...
Les i heftet her

Heftet kan bestilles på e-post: kontakt@napha.no. Heftet er gratis t.o.m. 31.05.21.

Heftet er sendt ut til alle landets kommuner, brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, utdanningsinstitusjoner og Helsedirektoratet

På napha.no publiseres artikler fra heftet enkeltvis.

Gode råd
  • Det er mange alternativer for evaluering, bruk tid på å finne ut hva som er best for tjenesten. Det er ikke slik at «one size fits all».
  • Hold fast på målet for evalueringen og hva evalueringen skal brukes til. Hvis evalueringen gjøres på oppdrag, sørg for å be om synspunkter fra oppdragsgiver underveis.
  • Evaluering vil gå i ulike faser. I starten er det naturlig å se på implementering og fidelitetskrav. Neste fase blir å se mer på resultater, som om brukerne har bostabilitet, får orden på økonomien eller kommer seg i aktivitet eller arbeid.
  • Evaluering kan oppfattes som en byrde i en travel hverdag. Sørg for at de som er med på evalueringen, får jevnlige tilbakemeldinger om hvordan brukerne får det bedre når det er snakk om bostabilitet, livskvalitet eller integrering i lokalsamfunnet. Da vil de ansatte kunne se hva som fungerer bra, finne vanlige problemer samt identifisere brukere som ikke får dekket behovene sine. Om det er mulig, kan det utarbeides fremdriftsrapportering.
  • Husk å se evalueringen i sammenheng med andre kommunale tjenester. Brukerne har ofte tverrfaglig bistand.

Mer om

bolig boligsosialt.arbeid evalueringer dokumentasjon.og.evaluering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen