Statsforvaltere, kompetansemiljøer og bruker- og pårørendeorganisasjoner møtes på regionale fagdager

Statsforvaltere, kompetansemiljøer og bruker- og pårørendeorganisasjoner møtes på regionale fagdager

Nyheter / Publisert: 16. oktober 2023.   Endret: 14. mai 2024

Brukerorganisasjonene innen psykisk helse- og rus arrangerer fagdager sammen med kompetansemiljøene og Statsforvalterne i Nord-, Sør, Vest, - Øst- og Midt-Norge. – Målet er å dele kunnskap, samarbeide bedre og øke engasjementet for regionalt psykisk helse- og rusarbeid.

gretha evensen

AKTUELT: – Et mål med fagdagene er å involvere deltakerne til dialog og erfaringsdeling gjennom innlegg, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Gretha Evensen, faglig rådgiver i NAPHA, er med og planlegger samlingen i region nord. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: – Et mål ...
Fakta om felles fagdager i regionene
  • Det står i tilskuddsbrevene som Helsedirektoratet sender ut til kompetansesentrene, at Statsforvaltere, de regionale kompetansesentrene og NAPHA skal samarbeide om planlegging og gjennomføring av regionale fagsamlinger.
  • Målgrupper er bruker- og pårørendeorganisasjonene, Statsforvalterne og kompetansemiljøene på psykisk helse og rusfeltet.
  • Hver enkelt region bestemmer hvordan en vil legge opp fagdagen.
  • Påmelding skjer via ledere i kompetansesentrene og organisasjonene.

Mer om

kompetansesentre kompetanse psykisk.helsearbeid samhandling brukermedvirkning traumer fact.ung ungdom pårørende brukerorganisasjoner nyheter likeverdige.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen