Ressursgruppa Brukermedvirkning står klar til å hjelpe kommunene

Ressursgruppa Brukermedvirkning står klar til å hjelpe kommunene

Praksiseksempel / Publisert: 06. juni 2023.   Endret: 26. januar 2024

Ledere som ønsker mer brukermedvirkning i psykisk helse - og rustjenestene kan oppleve at det er vanskelig å få tak i brukerrepresentanter. Den nyoppstarta ressursgruppa i Trøndelag har satt seg som mål å gjøre noe med dette.

Fra venstre Kirsten Kilnes, Jens Solem og Katie Iren Wikstrøm

Ressursgruppa for brukermedvirkning, her representert av tre av medlemmene: Fra venstre: Kirsten Kilnes, leder i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), Jens Solem, gruppeleder i brukerorganisasjonen A-Larm, og Katie Iren Wikstrøm, fungerende daglig leder i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT). (Foto: Møyfrid Kjølsdal)

Ressursgruppa for brukermedvi...

Mer om

praksiseksempler brukermedvirkning.når.tjenester.utformes brukermedvirkning erfaringskompetanse åpen.dialog trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen