Møyfrid Kjølsdal

Møyfrid Kjølsdal

Faglig rådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: moyfrid.kjolsdal@samforsk.no
Telefon: 91846874

Jeg er utdannet spesialist i klinisk psykologi med fordypning voksne. Av arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid har jeg i hovedsak jobbet med pasienter med psykoseproblematikk, både poliklinisk og i sengeavdeling. Jeg har også noe erfaring fra habilitering, barnevernsinstitusjon, bedriftshelsetjeneste og feltarbeid for Leger uten grenser. 

I NAPHA jobber jeg i hovedsak med brukerinvolvering i tjenestene, recoveryperspektivet og arbeid og psykisk helse. Tidligere har jeg vært involvert blant annet i satsningen Housing First, Rask Psykisk Helsehjelp, Psykologer i kommunene og kartleggingen av rettighetsingripende tiltak i kommunene, samt regionsarbeid i Midt-Norge og på Vestlandet. 

Artikler fra Møyfrid Kjølsdal på Napha.no:

Tenker nytt for å hjelpe flest mulig raskest mulig
Kjærleik som førebygging
Vil løfte brukerstemmen i Hordaland
Laget arbeidsbok i veiledet selvhjelp
Bolig først! Korleis gjer dei det?
Samhandling og kompetanseheving - korleis få det til?
Inn på tunet - ildsjel blant minihestar
Begeistra psykolog i Eid kommune
Nyoppstarta erfaringspanel i Bergen
Seks år med Housing First i Sverige – framåt nu!
Vold fra partner hindrer kvinner i arbeidslivet
Fulgte bostedsløse på veien til bolig
-Housing First fikk meg vekk fra gata
Vil ha de som selv har erfart
Utfordrer stress-sårbarhetsmodellen
40 år uten psykisk helse-fremskritt
Recovery - fra fine ord til praktisk handling
Ynskjer behandlingsprogram ut i kommunane
Einaste erfaringsmedarbeidar i Sogn og Fjordane
Vant ytringsfrihetsprisen på Skuddårsseminaret
Fotball mot psykiske problemer
-Mange ensomme vet ikke at disse tilbudene finnes
God hjelp til familier som strever med tilpasning i et nytt land
Ny animasjonsfilm om kommunenes veiledningsplikt
Utvikler tjenestene sammen med brukerne
Tryggere når behandlerne kjenner hverandre
Laget arbeidsbok i veiledet selvhjelp
Skrev bok om egen recoveryprosess
Slik jobber en recoveryorientert tjeneste
Savner samtalene om medikamenter eller ikke i behandling
Hva skal komme i stedet for straff?
Partnervold betydelig ned med gruppeterapi
– Brukerorganisasjonene har større innflytelse enn de kanskje tror!
Erfaringspanel i Bergen - status etter fem år
Små kommuners arbeid med brukermedvirkning
Samarbeid med brukerorganisasjonene viktig for tjenesteutvikling
På vei ut av sikkerhetspsykiatrien
Lokale tjenester er en ressurs for å forebygge tvang
Tilbakemeldingskultur må vektlegges framfor skjema
Konkrete verktøy for brukermedvirkning i tjenesteutvikling
Erfaringskonsulent i Housing First
Hvordan nå inn til de som er vanskelig å nå, og hvordan stå i vanskelige relasjoner over tid?
Ressursgruppa Brukermedvirkning står klar til å hjelpe kommunene