Erfaringskonsulent i Housing First

Erfaringskonsulent i Housing First

Ansatt for sin erfaring / Publisert: 24. februar 2016.   Endret: 05. januar 2024

-Jeg er blitt veldig godt mottatt her i avdelingen og opplever ingen motstand, men jeg vet at det ikke er slik overalt, sier Roger Voll.

Mai-Tove K. Hegre, Roger Voll og Brit Helen R. Nesvik fra Housing First-teamet i Sandnes

ERFARINGSKONSULENT I TEAM: -Hvorfor skal folk ha fordommer om det livet jeg har levd, når de selv skal ut å jobbe med mennesker som har slike liv? spør erfaringskonsulent Roger Voll (i midten). Sykepleier Mai-Tove K. Hegre (t.v) og Brit Helen R. Nesvik (t.h) trives godt med en erfaringskonsulent på laget.

ERFARINGSKONSULENT I TEAM: -H...
Housing First

Housing First er en modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer.

Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få.

ERFARINGSKONSULENT: Roger Voll er ansatt som erfaringskonsulent i et Housing First-team.
Erfaringskonsulent

Erfaringskonsulentene i psykisk helsearbeid er fortsatt i et fåtall og rollen er relativt ny. Men, stadig flere kommuner ansetter personer med egen erfaring som brukere av tjenester som en del av sin kompetanse.

På Erfaringskompetanse.no kan du lese mer om hva erfaringskonsulentene kan tilføre og lese mer om erfaringskonsulentrollen.

Mer om

housing.first brukeransettelser praksiseksempler erfaringskonsulenter sandnes rogaland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen