Inn på tunet - ildsjel blant minihestar

Inn på tunet - ildsjel blant minihestar

Publisert: 06. mai 2015

Kva gjer du når du arbeider med menneske, og får sett på nært hald kor mykje det betyr å gi omsorg, ha ansvar og å vere noko for nokon? Når du ser at sjuke og slitne mennesker får eit nytt glimt i auga og eit heilt anna perspektiv på livet, ved å halde på med noko som kan gje meistring utanfor pasientrolla?

Gaular

Linda Rognø, leder i Inn på tunet, blant hunden Hebbe-Lille og fra venstre minihestene Nino, Violetta og Breeze. Foto: Møyfrid Kjølsdal

 

Linda Rognø, leder i I...
Inn på tunet (IPT)

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Godkjente gardar tilbyr aktivitetar som gjer meiningsfylt arbeid, meistring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapportar og erfaringar som viser positive effektar av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og meistring av konkrete oppgåver på garden.

Aktivitetane i tenestetilbodet er knytta opp til garden, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet - gardsbruk over heile Noreg.

http://matmerk.no/inn-pa-tunet/

Hest og helse

Hest og helse er ein landsdekkande frivillig medlemsorganisasjon, etablert i 1971. Den driv med kursing av personal som arbeider med hest som verkemiddel i terapi.

Formålet er å fremje bruk av hest i helsesamanheng og bidra aktivt til optimal kvalitet i bruk av hest i arbeidet med å betre fysisk, psykisk og sosial helse.

Linda med katten Pus. Foto: Bruker av Inn på tunet.

Mer om

aktivitet.og.fritid fysisk.aktivitet god.hjelp.i.et.brukerperspektiv læring.og.mestring reportasjer helsefremming.og.forebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen