Erfaringspanel i Bergen - status etter fem år

Erfaringspanel i Bergen - status etter fem år

Publisert: 28. mai 2021.   Endret: 28. mai 2021

Kompetansen er utvidet og de får så mange saker at noen må vente. – Den utfordringen liker vi, sier nestleder Solveig Bartun Rob.

Erfaringspanelet i Bergen

PANEL MED VIKTIG ROLLE: Her Ove Vestheim, leder for Erfaringspanelet, og Else Marie Løberg, direktør for rusmedisin i Helse Bergen og som hadde idéen om panelet. I løpet av fem år har de blitt en viktig aktør på psykisk helse og rusfeltet (FOTO: Kommunikasjonsavdelingen i Helse Bergen).

PANEL MED VIKTIG ROLLE: Her O...
Solveig Bartun Rob, nestleder i Erfaringspanelet i Bergen.
Dette er noe av det Erfaringspanelet har jobbet med, og jobber med
 • prosjektgrupper, arbeidsgrupper og komitéer for utvikling av tjenestene
 • samarbeid med kommunene
 • medforskning
 • møter Fylkeslegen en gang i året; de stiller f.eks. spørsmål om ting som ikke fungerer, og Fylkeslegen bringer inn spørsmål til panelet
 • de blir også spurt av Fylkeslegen om å holde foredrag, være med på tilsyn og delta i grupper og komitéer.
 • kurs i videreutdanning i psykiatri for fastleger
 • deltatt i innføring pakkeforløp
 • deltatt i integrering av psykisk helse og rus i Bergen
 • undervisning på høyskoler og LMS
 • utviklet brosjyre for ettervern
 • Prosjekt psykisk helsevern for framtiden. Framtidens DPS

Mer om

brukermedvirkning.når.tjenester.utformes praksiseksempler brukermedvirkning erfaringskompetanse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen