Konkrete verktøy for brukermedvirkning i tjenesteutvikling

Konkrete verktøy for brukermedvirkning i tjenesteutvikling

Verktøy / Publisert: 28. mai 2021.   Endret: 05. oktober 2021

Medvirkning blir det først når psykisk helse- og rustjenestene gjør noe med tilbakemeldingene de får. Kompetansebanken på Lillehammer har samlet verktøy for hvordan.

Verktøy, sirlig sortert og systematisert, hammer, sag, syl og mål

BYGG BEDRE TJENESTER: Kompetansebanken for psykisk helse og ruserfaring har samlet verktøy innen brukermedvirkning på systemnivå. – Ta kontakt med oss for kurs og veiledning! oppfordrer prosjektleder og koordinator Marthe Løkken (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com).

BYGG BEDRE TJENESTER: Kompeta...
Det interkommunale samarbeidet om Kompetansebanken

Det interkommunale samarbeidet mellom kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu startet i 2014.

Kommunene Sør-Fron og Nord-Fron ble inkludert i samarbeidet i november 2018. 

Drifts- og utviklingskoordinator har ansvar for oppfølging og koordinering av interkommunale satsinger i sammen med en leder fra hver kommunene. De utgjør interkommunalt fagteam som møtes en gang pr. måned. Her oppdaterer Løkken alle ledere om arbeidet de gjør i prosjektet.

Brukermedvirkning og prosjektet Kompetansebank er et av flere interkommunale satsingsområder innen feltet psykisk helse og rus. Andre satsningsområder er kurs, Feedbackinformerte tjenester (FIT), kompetansedeling og FACT-team Sør-Gudbrandsdalen.

FACT-teamet er etablert i forpliktende samarbeid mellom de seks kommunene, DPS og NAV. Teamet er organisert etter en vertskommunemodell hvor Lillehammer er vertskommune. Alle kommuner bidrar med midler til drift av teamet.

Drifts-og utviklingskoordinator Kirsti Engan-Skei og prosjektleder Marthe Løkken.

Mer om

brukermedvirkning.når.tjenester.utformes brukerorganisasjoner erfaringskompetanse brukerkunnskap brukerundersøkelser verktøy praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen