Utvikler tjenestene sammen med brukerne

Utvikler tjenestene sammen med brukerne

Publisert: 26. februar 2019.   Endret: 27. februar 2019

-Hos oss er brukerne med på ansettelser, driver opplæring og gir anbefalinger til styret, sier tjenesteleder for botiltak for mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer i London.

Fra venstre: Pia Hansen, Lena Norman og Håvard Spjøtvold

LONDON-BESØK I TRONDHEIM: Pia Hansen (lengst t.v.) og Lena Norman fra London besøkte Håvard Spjøtvold og andre ansatte i Housing First Trondheim. FOTO: Møyfrid Kjølsdal/napha.no.

LONDON-BESØK I TRONDHE...
Inspirasjon til samproduksjon fra Homeless Link

Co-Production – working together to improve homelessness services.

Overview of key ideas and principles

Case studies

 

 

 

Mer om

brukere.med.omfattende.tjenestebehov brukerinvolvering god.hjelp.i.et.brukerperspektiv housing.first

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen