Hva skal komme i stedet for straff?

Hva skal komme i stedet for straff?

Rusreformen / Publisert: 11. mars 2021.   Endret: 12. mars 2021

NAPHA ønsker rusreformen velkommen. Men, om andre tiltak enn straff skal fungere kreves det flere ressurser i kommunene for at dette skal bli vellykket.

Ung gutt

Rusreformen foreslår at det opprettes en rådgivende innstans, uten tilførsel av ressurser. Disse rammene kan føre til mer rusbruk, og en spesielt sårbar gruppe er de unge, skriver faglig rådgiver i NAPHA Møyfrid Johanne Kjølsdal. (Illustrasjonsbilde: colourbox.com)

Rusreformen foreslår at...
Avkriminalisering

 

 • Ikke det samme som legalisering.
 • Defineres som opphevelse av straffebud i tilfeller hvor straff anses for urimelig eller uhensiktsmessig.
 • Bruk og besittelse av mindre mengder narkotika skal ikke lenger straffes, men det er fremdeles forbudt, men ikke en kriminell handling
 • All annen tilknytning til narkotika, som innførsel, tilvirkning og salg fortsatt straffeforfølges som i dag. Det samme gjelder oppbevaring over terskelverdier. Alt stoff blir beslaglagt, uavhengig av mengde.
 • Politiet skal fortsatt avdekke narkotikabruk og besittelse, og politiet får adgang til visitering av personer
 • Legalisering derimot, betyr at bruk og salg av ett eller flere rusmidler blir lovlig.

Kilde: Hjelp, ikke straff mot narkotikabruk - regjeringen.no

 

Regjeringens forslag til rusreform

 

 • Bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk skal ikke lenger straffes. 
 • Det er fremdeles like straffbart å selge narkotiske stoffer.
 • Narkotika skal fortsatt være forbudt.
 • Det skal være obligatorisk møteplikt hos kommunal rådgivende enhet for personer som blir tatt med straffefri mengde narkotika.
 • Mindreårige skal som hovedregel innkalles sammen med foreldrene.
 • Dersom personen samtykker, skal behovet for hjelp kartlegges.
 • Dersom en unnlater å møte, pålegges et gebyr (finnes unntak og maks-beløp).
 • Kommunene får en plikt til å etablere en rådgivende enhet for narkotikasaker.
 • Det innføres terskelverdier for de vanligste stoffene, som angir hvor stor mengde en vurderer er til eget bruk.
 • Det legges opp til skjønn for at de som er kjente rusmisbrukere med omfattende rusmisbruk ikke skal straffes med bøter og fengsel.
 • En person kan ha på seg tre ulike stoffer samtidig.

 Kilde: Hjelp, ikke straff mot narkotikabruk - regjeringen.no

 

Mer om

nyheter rusreformen høringsuttalelser kommentar

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen