– Brukerorganisasjonene har større innflytelse enn de kanskje tror!

– Brukerorganisasjonene har større innflytelse enn de kanskje tror!

Publisert: 28. mai 2021.   Endret: 28. mai 2021

Spesialrådgiver Audun Pedersen forteller at brukerorganisasjonene har stor innflytelse, og beskriver hvordan Bergen kommune arbeider med brukermedvirkning på system- og tjenestenivå.

Bergen by sett fra en høyde

BRUKERINVOLVERING I BERGEN KOMMUNE: Det jobbes mye med å involvere brukerorganisasjoner i Bergen, og ifølge Audun Pedersen har brukerorganisasjonene stor innflytelse. (Foto: Kristin Hauge Klemsdal, Bergen kommune).

BRUKERINVOLVERING I BERGEN KO...
Audun Pedersen, spesialrådgiver i Bergen kommune. Foto: Kari Ingvaldsen, Bergen kommune
Ruspolitisk råd

Et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder tjenester til rusmiddelbrukere og deres pårørende i Bergen kommune.

Ruspolitisk råd skal opptre tverrpolitisk og uavhengig og sikre at brukere og pårørende sitt syn på saker som angår dem, blir en del av grunnlaget for de avgjørelser som fattes.

Sakstyper som skal legges frem for rådet er for eksempel:

  • overordnete kommuneplaner og budsjetter
  • tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren som gjelder ruspolitikk
  • boligprogrammer og arealplaner

Rådet kan selv ta opp saker som er viktige for brukere og pårørende sin situasjon.

Kilde: Bergen kommune

Mer om

brukermedvirkning.når.tjenester.utformes praksiseksempler brukerorganisasjoner vestland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen