Samarbeid med brukerorganisasjonene viktig for tjenesteutvikling

Samarbeid med brukerorganisasjonene viktig for tjenesteutvikling

Praksiseksempler / Publisert: 28. mai 2021.   Endret: 31. mai 2021

I Storgata 9B i Lillehammer utvikler samarbeidet mellom de kommunale psykisk helse- og rustjenestene og brukerorganisasjonene seg stadig videre. Begges tilbud til folk blir sterkere.

Samarbeid  med brukerorganisasjoner, fire personer i arbeid ved høyt  bord

FELLES LOKALER: Psykisk helse og rus-tjenestene og brukerorganisasjonene har bruk for hverandre (Illustrasjonsfoto: Kylie Haulk, Unsplash.com).

FELLES LOKALER: Psykisk helse...
STØTTER OG INVOLVERER BRUKERORGANIASJONENE: Marthe Løkken, koordinator i Kompetansebank for psykisk helse- og rus i Lillehammer Kommune

Mer om

brukermedvirkning.når.tjenester.utformes brukerorganisasjoner innlandet praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen