Savner samtalene om medikamenter eller ikke i behandling

Savner samtalene om medikamenter eller ikke i behandling

Brukerundersøkelse / Publisert: 26. januar 2021.   Endret: 26. januar 2021

En brukerundersøkelse knyttet til psykosebehandling og medikamentfrie tilbud i Bergen, viser at samtaler om tvang og medisinering er etterlengtet fra brukernes side.

conversation 3

BEHANDLING UTEN MEDISINER: Brukerundersøkelse om medikamentfrie behandlingsforløp for psykose forteller om erfaringer og syn på tilbudet. Bildet er langt fra svart-hvitt. (FOTO: Priscilla Du Preez on Unsplash).  

BEHANDLING UTEN MEDISINER: Br...
GJENNOMFØRTE BRUKERUNDERSØKELSE: Erfaringskonsulent og prosjektansvarlig Anne Blindheim
Medikamentfrie tilbud

I 2010 gikk flere brukerorganisasjoner sammen og dannet Fellesaksjonen. Målet var å etablere avdelinger landet rundt hvor en vektla det å slippe tvangsmedisinering, ha trygge omgivelser og muligheter for å danne gode behandlingskulturer for medikamentfrie behandlingsforløp.

I november 2015 stilte helseminister Bent Høie et krav til helseforetakene om å ha et tilbud på plass innen juni 2016. Helse Vest valgte å svare på oppgaven på følgende måte:

I Helse Vest skal tilbud om medikamentfri behandling prege hele virksomheten i psykisk helsevern. Pasienter som ønsker det, skal så langt som det er forsvarlig, få tilbud om medikamentfri behandling ved sitt lokale DPS, på sykehusavdelinger, i poliklinikker og på sengeposter

Kilde: Sluttrapport Brukerundersøkelse om behandling av psykoser i Bergen, medikamentfrie behandlingsforløp, Blindheim 2018).

Brukerundersøkelse om Prosjekt for medikamentfrie behandlingsløp for psykose 2020

Bruker-/pårørendeundersøkelse

FORMÅL: Samle fortløpende erfaringer med medikamentfrie forløp for å kunne monitorere, korrigere og bedre tilbudet til pasientene.

MED I STUDIEN: Pasienter som gikk i behandling for primærpsykose ved et DPS i Bergen, samt deres pårørende. Fem av seks DPS i Helse Bergen representert.

36 intervju, 29 informanter fra 20-74 år fra fem DPS'er, 13 menn og 16 kvinner, 8 pårørende.

 

 

Pilotprosjekt

Ett av målene ved hovedprosjektet: Øke fokuset på medikamentfrie behandlingstiltak.

Mer om

brukermedvirkning brukerundersøkelser nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen