På vei ut av sikkerhetspsykiatrien

På vei ut av sikkerhetspsykiatrien

Samhandling / Publisert: 11. juni 2021.   Endret: 16. juni 2021

En kartlegging av utskrivelser fra sikkerpsykiatriske avdelinger viser at forpliktende avtaler, tett samarbeid og klar ansvarsfordeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten er viktig for å lykkes med å få på plass et godt tjenestetilbud.

mann som går

Ifølge rapporten beskrev både kommuner og avdelinger i spesialisthelsetjenesten at det ikke er en umulig oppgave å gi et godt nok tjenestetilbud til målgruppen, men at det kan være krevende å få til. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Ifølge rapporten beskr...
Kartleggingen

Kartleggingen ble gjennomført i regi av SIFER. Oppdraget ble gitt av Helsedirektoratet, og rapporten forelå i 2020. Avdeling Brøset ved St.Olavs hospital hadde ansvar for gjennomføringen. NAPHA var en del av prosjektgruppen.

En liten gruppe

I 2019 ble 241 personer utskrevet fra 3 regionale og 20 lokale sikkerhetsavdelinger. Det var stor variasjon. 37 personer ble skrevet ut fra en avdeling, 2 fra en annen. 12 avdelinger skrev ut færre enn ti personer.

De fleste som ble skrevet ut var personer som var diagnostisert med alvorlige psykiske lidelser. Omtrent halvparten hadde samtidige rusproblem. Mange var vurdert til å ha forhøyet risiko for fremtidig vold.

Til sammen fikk 54 personer et tilbud fra alle kommunene som deltok. Hver kommune gav et tilbud til mellom 0 og 4 personer. 6 av kommunene oppga at de hadde avslått å gi et tilbud. Sikkerhetsavdelingene oppga at 15 kommuner hadde avslått å gi et tilbud. 

Mer om

samhandling sikkerhetspsykiatri vold

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen