Turid Møller Olsø

Turid Møller Olsø

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: turid.m.olso@napha.no
Telefon: +47 90 68 16 06

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier og har erfaring fra ulike avdelinger på sykehus og DPS: Akuttavdeling, intermediæravdeling, utredningsavdeling og rehabiliteringsavdeling. Jeg har jobbet mest med personer med behov for omfattende tjenester. Jeg har hovedfag i helsefag fra NTNU, og har de siste årene kombinert arbeidet som faglig rådgiver i NAPHA med diverse forskning- og fagutviklingsoppgaver innen psykisk helsearbeid.

I NAPHA jobber jeg med prosjektet "Kartlegging av rettighetsinngripende tiltak", med nettsiden, og samarbeider med forskningsmiljøene for psykisk helsearbeid ved høgskoler og universitet.

Artikler fra Turid Møller Olsø på Napha.no:

Nytt kommunalt recoverynettverk
Lav terskel - høy kvalitet
Alminnelighetens potensial
Rettigheter til fri tannbehandling
Individuell tilnærming hjelper
Gir råd om ACT og recovery
Et opplæringsprogram som fremmer bedringsprosesser
Hjelperelasjoner i ACT-team
Oppsummerende forskning om recovery
Parkvænget- et botilbud som har som mål å understøtte beboernes bedringsprosesser
Et verktøy for å utvikle recovery-orientert praksis
FACT i England- et fleksibelt alternativ til ACT
Samarbeidsrutiner fremmer gode rehabiliteringsprosesser
Gode erfaringer med deltakerbasert forskning
Sosial inkludering i Japan og Sverige
Forskning som utforsker lokal kunnskap
En strategi for samhandlingsforskning og innovasjon
Evalueringsinstrumenter om recovery
Recovery-historikk, begrep og perspektiver
Recoveryorienterte praksiser
Evaluering av SEPREP UNG
Erfaringskonsulenters perspektiver på psykiske problemer
Usynlig kunnskap i brukerfortellinger
HelseOmsorg21 - et kunnskapsløft for kommunene
Norsk-dansk samarbeid om psykososial rehabilitering og recovery
Internasjonale anbefalinger for lokalbaserte psykisk helsetjenester
En fagrolle i endring
Å være inne samtidig - nøkkelen til god samhandling
Holdninger til selvmord blant fagpersoner i Uganda
Erfaringer med brukerinvolvering i forskning
Erfaringer med å stå på venteliste
Brukererfaringer med psykisk helsetjenester- en internasjonal oppsummering
Brukerstyrte innleggelser – et positivt og annerledes hjelpetilbud
Et liv på vent
Erfaringer med selvhjelp og hjelpsomme andre
Hvordan lykkes med å implementere recoverypraksiser?
-Ikke i mål med Recovery enda
Samhandling undersøkt i ny studie - hva er viktig for recovery?
Etablerer praksisfellesskap for å implementere recovery
Skal du gi oppfølging via telefon? Her er noen tips!