Samarbeidsrutiner fremmer gode rehabiliteringsprosesser

Samarbeidsrutiner fremmer gode rehabiliteringsprosesser

Publisert: 20. september 2013

En studie fra Hedmark synliggjør en mangel på arenaer for mestring og hjelp til selvhjelp i lokalsamfunnet for personer med alvorlig psykisk lidelse og rusproblem.

samarbeid
LAGE GODE RUTINER: Skal rehabiliteringsprosesser for personer med alvorlig psykisk lidelse og rusproblem bli gode, må sykehus og kommuner samarbeide godt.(Ill.foto: www.colourbox.com)
LAGE GODE RUTINER: Skal rehab...
Forskning ved Høgskolen i Hedmark

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak studien som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Hedmark på Psykiskhelsearbeid.no.

Siden 1998 har forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark gjennomført en rekke prosjekter som utforsker psykisk helse og samfunn sett fra ulike perspektiver

De fire perspektivene er:

  • Spesialisthelsetjenesteperspektivet
  • Lokalsamfunnsperspektivet
  • Brukerperspektivet
  • Det metodologiske og forskningsetiske perspektiv

Folkehelse er en felles profil for de tre forskningsområdene Psykisk helse og samfunn, Aktiv livsstil og helse og Kvalitet og samhandling i sykepleie, som alle er tilknyttet Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark.

Mer om

samhandling brukere.med.omfattende.tjenestebehov høgskolen.i.hedmark vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen