Lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid

Publisert: 16. februar 2021.   Endret: 15. august 2022

Psykisk helsearbeid ble etablert som et eget fagområde på slutten av 1990-tallet. I 2014 ble fagfeltet lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid. Her vil du få en kort introduksjon til historien, verdiene og kjerneområdene til fagfeltet.

Fortvilet dame

Psykisk helsearbeid er sterkt forankret i et recovery-, mestring- og folkehelseperspektiv. Hjelpen tar utgangspunkt i brukernes og innbyggernes ønsker og behov, og medvirkning er en selvfølgelig del av både behandlingen og tjenesteutviklingen. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Fagstoff om: Psykisk helsearbeid
  • Sist publiserte (32)
  • Nyheter (12)
  • Video (7)
  • Praksiseksempler (3)
  • Blogg (1)
  • Brukererfaringer (1)
  • Reportasjer (1)
  • Verktøy (1)