Lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid

Publisert: 16. februar 2021.   Endret: 21. mars 2023

Lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid er et fag- og praksisfelt i positiv utvikling. Mange nye tilbud er under etablering, både i kommuner, og på tvers av kommuner og spesialisthelsetjeneste.

To damer snakker sammen

Formålet med lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid er å gi flere gode leveår, og redusere negative konsekvenser for den enkelte, deres nettverk, og for samfunnet. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Fagstoff om: Psykisk helsearbeid
  • Sist publiserte (39)
  • Nyheter (14)
  • Video (7)
  • Praksiseksempler (6)
  • Blogg (2)
  • Brukererfaringer (1)
  • Reportasjer (1)
  • Verktøy (1)