Lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid

Publisert: 16. februar 2021.   Endret: 03. november 2023

Lokalbasert psykisk helse- og rusarbeid er et fag- og praksisfelt i positiv utvikling. Mange nye tilbud er under etablering, både i kommuner, og på tvers av kommuner og spesialisthelsetjeneste.

To damer snakker sammen

Her får du en kort introduksjon til fagområdets opprinnelse, verdier/perspektiver, og hva som er sentrale helsepolitiske prioriteringer fremover. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

Fagstoff om: Psykisk helsearbeid
  • Sist publiserte (95)
  • Nyheter (41)
  • Praksiseksempler (20)
  • Video (7)
  • Verktøy (4)
  • Brukererfaringer (3)
  • Blogg (2)