Recovery

Publisert: 12. august 2010.   Endret: 05. februar 2024

Det finnes mange former for recovery. Det er ingen felles standard. Som hjelper skal man støtte den enkelte i sin personlige prosess og bidra til gode sosiale rammevilkår. Målet er meningsfulle hverdager og et godt liv.

Fagstoff om: Recovery
  • Sist publiserte (337)