Housing First

Publisert: 21. oktober 2014.   Endret: 21. september 2023

Housing First er en modell for varig bosetting av bostedsløse med rusmiddelavhengighet og/ eller psykiske helseproblemer. Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og type oppfølging.

Fagstoff om: Housing First
  • Sist publiserte (105)
  • Nyheter (39)
  • Praksiseksempler (13)
  • Forskningsrapporter (4)
  • Video (3)
  • Aktuelle nettsteder (1)
  • Blogg (1)
  • Brukererfaringer (1)
  • Foredrag (1)
  • Multimedia (1)