Individuell jobbstøtte (IPS)

Publisert: 23. september 2015.   Endret: 06. mars 2023

Målet med tjenesten Individuell jobbstøtte (IPS) er å hjelpe personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer, som ønsker å delta i arbeidslivet, ut i ordinært, lønnet arbeid. Metodikken bygger på et forpliktende samarbeid mellom helsetjenestene og NAV. Arbeidsdeltakelse integreres som en del av behandlingen.

Fagstoff om: Individuell jobbstøtte (IPS)
  • Sist publiserte (89)
  • Nyheter (69)
  • Praksiseksempler (11)
  • Vitenskapelige artikler (3)
  • Brukererfaringer (1)
  • Foredrag (1)
  • Multimedia (1)