Tilbakemeldingsverktøy

Publisert: 14. september 2016.   Endret: 18. januar 2023

Tilbakemeldingsverktøy i psykisk helse- og rustjenester benyttes for å endre og forbedre tjenestene, i tråd med erfaringer og ønsker fra brukerne.

Fagstoff om: Tilbakemeldingsverktøy
  • Sist publiserte (42)
  • Nyheter (11)
  • Praksiseksempler (8)
  • Forskning (5)
  • Vitenskapelige artikler (2)
  • Råd (1)
  • Video (1)