Tilbakemeldingsverktøy

Publisert: 14. september 2016.   Endret: 24. august 2023

Tilbakemeldingsverktøy i psykisk helse- og rustjenester benyttes for å endre og forbedre tjenestene, i tråd med erfaringer og ønsker fra brukerne.

Fagstoff om: Tilbakemeldingsverktøy
  • Sist publiserte (46)
  • Nyheter (13)
  • Praksiseksempler (10)
  • Video (2)
  • Vitenskapelige artikler (2)
  • Webinar (1)