Tilbakemeldingsverktøy

Publisert: 14. september 2016.   Endret: 29. mars 2022

Tilbakemeldingsverktøy i psykisk helse- og rustjenester benyttes for å endre og forbedre tjenestene, i tråd med erfaringer og ønsker fra brukerne.

Fagstoff om: Tilbakemeldingsverktøy
  • Sist publiserte (35)
  • Nyheter (9)
  • Praksiseksempler (7)
  • Forskning (4)
  • Vitenskapelige artikler (2)