Kristin Mjåset Hjertø

Kristin Mjåset Hjertø

Faglig rådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: kristin.m.hjerto@samforsk.no
Telefon: 93065441

Jeg er utdannet Klinisk sosionom med fordypning i Behandling, oppfølging og rehabilitering av personer med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Jeg har også videreutdanning i RPH/Kognitiv adferdsterapi og Veiledningspedagogikk.

Jeg har bred erfaring fra kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, og har bidratt i utvikling av boligsosialt prosjekt og i opprettelsen av Rask psykisk helsehjelp.

I NAPHA er jeg prosjektleder for Tilbakemeldingsverktøy og jobber med Housing First, Psykologer i kommunen og Rask psykisk helsehjelp.