Skapende recoveryverksteder

Skapende recoveryverksteder

Publisert: 24. februar 2015

Vennegrupper, kurs i digitale fortellinger, guide til bruk av NAV og til gode møtesteder og aktiviteter i nærmiljøet. Det er blant resultatene etter et drøyt år med recoveryverksteder i Asker. Nå har prosjektet også fått sin egen nettside.

Therese Austrheim Johnson

-Recovery for meg handler om å kunne ha et meningsfullt liv, og være deltaker på ulike arenaer til tross for at jeg har mine utfordringer, sier Therese Austrheim Johnson. Foto: Privat.

-Recovery for meg handler om ...
RECOVERY
  • Recovery, eller bedringsprosesser, kan sees på som en filosofi eller en holdning som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser. 
  • Les mer om Recovery i NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.
RECOVERYVERKSTEDER
  • Siden 2014 har Asker kommune og Høgskolen i Buskerud driftet recoveryverksteder i Asker.
  • Deltakerne er brukere, pårørende og fagfolk innen rus- og psykisk helsetjenester.
  • Hensikten er å skape tjenester som vektlegger brukernes egne mål for bedring, og å støtte oppunder bedringsprosessene til de som deltar på verkstedene.
  • Prosjektet mottar støtte fra Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.
  • Prosjektet har nå fått egen nettside.

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen