Erfaringskompetanse og erfaringskonsulenter

Publisert: 08. februar 2022.   Endret: 28. februar 2024

Begrepet

Gjennom tidene er det brukt ulike benevnelser på rollen som erfaringskonsulent. Begreper som medarbeider med brukererfaring (MB-er), bruker-ekspert, brukeransatt, brukerspesialist, likemann og erfaringsmedarbeider, er også brukt. Erfaringskonsulent er imidlertid begrepet som oftest er brukt i nasjonale anbefalinger og strategier, samt av Erfaringssentrum og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Fagstoff om: Erfaringskonsulenter
  • Sist publiserte (77)
  • Nyheter (31)
  • Praksiseksempler (23)
  • Brukererfaringer (7)
  • Forskning (3)