Terje Petter Leiros

Terje Petter Leiros

Faglig rådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: terje.leiros@samforsk.no
Telefon: 46 66 47 64

Jeg har jobbet i NAPHA siden 2021, først som kommunikasjonsmedarbeider og siden høsten 2022 som faglig rådgiver. Hovedoppgavene mine er for tiden i prosjektene «brukerinvolvering i tjenestene» og «psykisk helse og arbeid».

Min tilknytning til fagfeltet psykisk helsearbeid stammer fra lang egenerfaring med psykiske utfordringer. Dette, i kombinasjon med et sterkt samfunnsengasjement, ledet meg etter hvert til å engasjere meg i brukerorganisasjoner.

Interessen for å skrive og å formidle er en drivkraft for meg. Blant annet har jeg vært fast spaltist i magasinet Sinn og Samfunn og holdt erfaringsforedrag for Verdensdagen for psykisk helse.

Opprinnelig har jeg en bachelorgrad i historie fra UiT. I senere år har jeg i tillegg til forskjellige studier jobbet som journalist og med andre redaksjonelle oppgaver.

 

Artikler fra Terje Petter Leiros på Napha.no:

Penger spares gjennom Housing First, viser forskning fra Odense i Danmark
Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge
Ny FAFO-rapport legger føringer for videre arbeid på rusfeltet
Felles europeisk plattform: skal bekjempe bostedsløshet innen 2030
Mange får ikke helsehjelp de har behov for
Unge er ensomme, men klarer seg tilsynelatende godt
Lokale tjenester er en ressurs for å forebygge tvang
Enige om behov for kvalitetsreform
Vil ha innspill til nye anbefalinger om brukermedvirkning
– Viktig med grunnkompetanse om kjønn og seksualitet
Lyser ut restmidler til kommunalt rusarbeid
Tilskuddsmidler til kartlegging og oppfølging av utsatte barn
Lover opptrappingsplan for psykisk helse med hovedvekt på kommunale tjenester
– Mange vil bidra, bare mulighetene blir tilrettelagt
Danmark satser tungt på Housing First: –Vi vet hva som virker
Mer penger til FACT Ung og nytt lavterskeltilbud
Eksponeringsterapi med responsprevensjon: en nyttig metode for Rask psykisk helsehjelp
– Det er gitt sterke føringer om at kommunene skal bruke evidensbaserte tjenester
Ny modell gir støtte til implementering og drift av Rask psykisk helsehjelp
Tilskuddsordninger og frister i 2022
– Mange kan få hjelpen de trenger i kommunen der de bor
Fordeler 202 millioner i aktivitetstilskudd
Lyser ut tilskudd til arbeid for pårørende med krevende omsorgsoppgaver
Sjekk ut vår nye temaside om erfaringskonsulenter
Hvordan og hvorfor søke tilskudd til Housing First
Avspark for NAPHA-konferansen
Finn og del ideer til meningsfulle hverdagsaktiviteter for eldre
Vil ha innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding
Slik kan du gi innspill til Helsepersonellkommisjonen
Arbeidet med ny opptrappingsplan og ny forebyggings- og behandlingsreform er i gang
Se opptak av årets toppmøte, med tema bruker- og pårørendemedvirkning
– Folk trenger mye, og det psykososiale er bare en liten bit
– Du kan ikke gi en venn som en tjeneste, men du kan tilrettelegge for at folk etablerer relasjoner
Regjeringen ønsker mer rettferdig fordeling av midler gjennom å gi færre organisasjoner og tiltak øremerkede midler
300 millioner kroner til styrking av psykisk helse- og rusfeltet
– Ikke vent på tjenestene eller Helsedirektoratet. Verktøyene er der – lær dem, og ta de i bruk.
Erfaringskonsulenten som pioner
Åpen dialog i nettverksmøter på 20 minutter
Stor økning i antall årsverk for erfaringskonsulenter
Webinar for regioner som vil søke forprosjekt til FACT ung-team
Presenterer funn om ulikheter i tjenestetilbud under arrangement på Arendalsuka
Lær mer om arbeids- og utdanningsspesialister i ACT-, FACT- og FACT ung-team
– Bruk handlingsrommet til å etablere Rask psykisk helsehjelp
Hun leder de tøffeste av de tøffe
Sandnes presenterte forebyggingsarbeid i europeisk nettverk
– Flere kan bo i egen bolig, så lenge man bruker tid og tilrettelegger
Tilbyr informasjonsmøter og støttesamtaler til flyktninger i mottak
Brobyggerne mellom behandling og meningsfulle fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet
– Vi identifiserte en utfordring, og så gjorde vi noe med den
Gatefotball gir aktivitet og mening
Deltakerhistorier viktige for å nå ut
– Arnhild når mange brukere som tjenesten ellers ikke ville nådd
Systematisk innsats på rus, psykisk helse og bolig gir null bostedsløse i Kinn kommune
– Konvensjonen stiller krav til at mennesker skal behandles likt og ordentlig, uavhengig av diagnoser og funksjonsnedsettelser
Opptrappingsplanen lansert: Vil gi alle i landet tilgang til kommunale lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp 
– Vi vil opprettholde samme aktivitet som vi planla for i fjor
Mottok pris for langt og viktig arbeid for fremming av medbestemmelsesrett i psykisk helsevern
Arbeidsrettet behandling ved seksjon for tidlig psykose: rundt halvparten endte opp i lønnet arbeid
Oppfordrer til å snakke med brukere om arbeid
Skaper samhandling gjennom Verdensdagen
– Det er utrolig viktig å ha en jobb å gå til, en meningsfull hverdag
Brukerorganisasjoner og erfaringskonsulenter samarbeider om erfaringskunnskap i tjenestene i nord
Ny podkast for og av jobbspesialister
– Hvor skal vi spare? I alle fall ikke i RPH!
To webinarer om recovery i vår