Terje Petter Leiros

Terje Petter Leiros

Kommunikasjons-
medarbeider i NAPHA
NAPHA
Epost: terje.leiros@samforsk.no
Telefon: 46 66 47 64

Jeg har en bachelorgrad i historie fra UiT. I senere år har jeg i tillegg til forskjellige studier jobbet som journalist og med andre redaksjonelle oppgaver.

Tilknytningen min til fagfeltet psykisk helsearbeid stammer fra lang egenerfaring med psykiske utfordringer. Dette, i kombinasjon med et sterkt samfunnsengasjement, ledet meg etter hvert til å engasjere meg i brukerorganisasjoner.

Interessen for å skrive og å formidle er en drivkraft for meg. Blant annet har jeg vært fast spaltist i magasinet Sinn og Samfunn og holdt erfaringsforedrag for Verdensdagen for psykisk helse.

Hovedoppgavene mine i NAPHA er innenfor kommunikasjon- og informasjon. Særlig jobber jeg med prosjektene  Boligsosialt arbeid/Housing First og Brukerinvolvering i tjenestene.

Artikler fra Terje Petter Leiros på Napha.no:

Penger spares gjennom Housing First, viser forskning fra Odense i Danmark
Systematisk innsats på rus, psykisk helse og bolig gir null bostedsløse i Kinn kommune
Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge
Felles europeisk plattform: skal bekjempe bostedsløshet innen 2030
Mange får ikke helsehjelp de har behov for
Unge er ensomme, men klarer seg tilsynelatende godt
Enige om behov for kvalitetsreform
Lokale tjenester er en ressurs for å forebygge tvang
Lyser ut restmidler til kommunalt rusarbeid
– Viktig med grunnkompetanse om kjønn og seksualitet
Skaper samhandling gjennom Verdensdagen
Lover opptrappingsplan for psykisk helse med hovedvekt på kommunale tjenester
Deltakerhistorier viktige for å nå ut
– Mange vil bidra, bare mulighetene blir tilrettelagt
Danmark satser tungt på Housing First: –Vi vet hva som virker
Mer penger til FACT Ung og nytt lavterskeltilbud
– Arnhild når mange brukere som tjenesten ellers ikke ville nådd
Eksponeringsterapi med responsprevensjon: en nyttig metode for Rask psykisk helsehjelp
Ny modell gir støtte til implementering og drift av Rask psykisk helsehjelp
– Det er gitt sterke føringer om at kommunene skal bruke evidensbaserte tjenester
– Hvor skal vi spare? I alle fall ikke i RPH!
Tilskuddsordninger og frister i 2022
Ny FAFO-rapport legger føringer for videre arbeid på rusfeltet
Tilskuddsmidler til kartlegging og oppfølging av utsatte barn
Gatefotball gir aktivitet og mening
Vil ha innspill til nye anbefalinger om brukermedvirkning
– Mange kan få hjelpen de trenger i kommunen der de bor
Fordeler 202 millioner i aktivitetstilskudd