Brobyggerne mellom behandling og meningsfulle fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet

Brobyggerne mellom behandling og meningsfulle fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet

Praksiseksempel / Publisert: 29. august 2023.   Endret: 03. januar 2024

I tre år har Recoveryhjelpa hjulpet innbyggere i Sandnes i gang med meningsfulle aktiviteter. Nøkkelen er å ta i bruk de eksisterende tilbudene i nærmiljøet, alt fra kor og idrettslag via dyrevernsorganisasjoner og metalldetektorklubber til Fontenehuset og Blå Kors.

Recoveryhjelpa i Sandnes

RECOVERYPLAN: Sandnes kommune har siden 2012 utarbeidet fire recoveryplaner. I den fjerde planen, som de nå er inne i, satser de på relasjonell velferd og recovery i et samfunnsperspektiv. I dette perspektivet er både videreføring av Recoveryhjelpa, samt det å spre arbeidsmetodene deres internt i Mestringsenheten, sentralt. Fra venstre: Kristine Krogh, Lars Morten Wathne og Cecilie Reinertsen Egeland. (Foto: privat)

RECOVERYPLAN: Sandnes kommune...

Mer om

recovery erfaringskonsulenter meningsfull.hverdag medborgerskap aktivitet.og.fritid praksiseksempler sandnes rogaland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen