Tilskuddsmidler til kartlegging og oppfølging av utsatte barn

Tilskuddsmidler til kartlegging og oppfølging av utsatte barn

Nyhet / Publisert: 23. september 2021.   Endret: 12. januar 2022

Barn som er pårørende kan være en del av gruppen «utsatte barn». I arbeidet med å kartlegge disse barna, kan BrukerPlan være et nyttig verktøy.

Illustrasjonsfoto: To barn sitter ved sjøen, med ryggen vendt mot kamera

UTSATTE BARN: Kommunene kan innen 8. oktober søke om opptil en million kroner for å styrke arbeidet med å identifisere og følge opp utsatte barn. (Illustrasjonsfoto: colourbox.com)

UTSATTE BARN: Kommunene kan i...
En tverrsektoriell modell for identifikasjon og oppfølging

BUFDIR skriver på sine nettsider:

«Under tilskuddsordningen skal kommunen lage en helhetlig, tverrsektoriell modell som viser hvordan ulike ledelsesnivåer, tjenester og ansatte jobber for å sikre tidlig identifikasjon og riktig oppfølging av utsatte barn. Modellen skal gi ansatte gode verktøy i arbeidet, og bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i kommunen.

En modell er en forenklet, grafisk framstilling av hvordan kommunen jobber. Modellen skal synliggjøre og systematisere føringer, strategier, samarbeidsarenaer og verktøy ansatte tar i bruk for å fange opp og hjelpe barn som har det vanskelig. Modellen skal være elektronisk og gjøres tilgjengelig på kommunens nettside.

Modellen skal vise hvordan kommunen jobber på tre nivåer, og utformes slik at kontinuitet, systematisk evaluering og langsiktig og dokumentert oppfølging inngår i modellen på alle tre nivåer.»

Mer om

barn.som.pårørende nyheter pårørende brukerplan barn.og.unge tilskuddsmidler kunnskapskilder.for.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen