Penger spares gjennom Housing First, viser forskning fra Odense i Danmark

Penger spares gjennom Housing First, viser forskning fra Odense i Danmark

Bolig / Publisert: 07. juni 2021.   Endret: 18. juni 2021

Fire av fem Housing First-deltakere i Odense har egen bolig etter tre år. Man ser også markant nedgang i offentlige utgifter per bruker, og i kommunale utgifter til midlertidige botilbud.

sparegris

AKTUELT: Det anslås at samlede utgifter for kommune, region og stat første år etter oppstart er ca. 100 000 kr. lavere per bruker, sammenlignet med landets øvrige kommuner. For det andre året er tilsvarende tall ca. 65 000 kr. Den kommunale andelen av utgiftene anslås til å være henholdsvis på ca. 58 000 og 48 000 kr. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: Det anslås at ...

Mer om

housing.first bolig internasjonalt.arbeid rusproblem.og.psykisk.lidelse forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen