300 millioner kroner til styrking av psykisk helse- og rusfeltet

300 millioner kroner til styrking av psykisk helse- og rusfeltet

Statsbudsjettet 2023 / Publisert: 06. oktober 2022.   Endret: 07. oktober 2022

– Vi vil styrke og utvikle innsatsen spesielt overfor barn og unge og pasienter med alvorlige og sammensatte psykiske helse- eller rusproblem, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.  

Glad jente
(Foto: Colourbox.com)
Helse- og omsorgsminister, Invild Kjerkol (Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS)
Fordelingen av de 150 millionene

Pengene skal brukes til å gi nye og styrkede tiltak relatert til opptrappingsplan for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet i 2023:

– 45 millioner kroner for å styrke det øremerkede tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
– 20 millioner kroner til oppsøkende psykisk helse- og rusarbeid for barn og unge i kommunene
– 15 millioner kroner til forebygging, tidlig oppdagelse, intervensjon og behandling av spiseforstyrrelser
– 14 millioner kroner til forsøk med substitusjonsbehandling ved avhengighet til benzodiazepiner
og sentralstimulerende rusmidler
– 10 millioner kroner til å styrke og utvikle modeller for samhandling om pasienter med særlige krevende og samtidige tjenestebehov
– 10 millioner kroner til styrking og utvikling av tilbud til pårørende til pasienter og brukere med psykisk helse og rusproblemer
– 9 millioner kroner til videre utprøving og forsking på traumebehandling i kommunen for barn og unge
– 6 millioner kroner til styrket arbeid mot overdoser
– 5 millioner kroner for rammeavtale om psykososial beredskap
– 5 millioner kroner til DIGI-UNG
– 3,5 mill. kroner til Ungdata junior
– 3 millioner kroner til videre utvikling og implementering av digitale selvhjelpsverktøy
– 2,5 mill. kroner til et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid
– 2 mill. kroner til ABC-kampanje: Bra for hodet å gjøre Hodebra - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid  

Kristin Trane, faglig rådgiver i NAPHA og leder for Nasjonalt implementeringsteam for FACT ung (Foto: Morgen/NAPHA)

Mer om

nyheter statsbudsjettet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen