Terje Petter Leiros

Terje Petter Leiros

Faglig rådgiver i NAPHA
NAPHA
Epost: terje.leiros@samforsk.no
Telefon: 46 66 47 64

Jeg har jobbet i NAPHA siden 2021, først som kommunikasjonsmedarbeider og siden høsten 2022 som faglig rådgiver. Hovedoppgavene mine er for tiden i prosjektene «brukerinvolvering i tjenestene» og «psykisk helse og arbeid».

Min tilknytning til fagfeltet psykisk helsearbeid stammer fra lang egenerfaring med psykiske utfordringer. Dette, i kombinasjon med et sterkt samfunnsengasjement, ledet meg etter hvert til å engasjere meg i brukerorganisasjoner.

Interessen for å skrive og å formidle er en drivkraft for meg. Blant annet har jeg vært fast spaltist i magasinet Sinn og Samfunn og holdt erfaringsforedrag for Verdensdagen for psykisk helse.

Opprinnelig har jeg en bachelorgrad i historie fra UiT. I senere år har jeg i tillegg til forskjellige studier jobbet som journalist og med andre redaksjonelle oppgaver.

 

Artikler fra Terje Petter Leiros på Napha.no:

Penger spares gjennom Housing First, viser forskning fra Odense i Danmark
Systematisk innsats på rus, psykisk helse og bolig gir null bostedsløse i Kinn kommune
Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge
Felles europeisk plattform: skal bekjempe bostedsløshet innen 2030
Mange får ikke helsehjelp de har behov for
Unge er ensomme, men klarer seg tilsynelatende godt
Lokale tjenester er en ressurs for å forebygge tvang
Lyser ut restmidler til kommunalt rusarbeid
Skaper samhandling gjennom Verdensdagen
Lover opptrappingsplan for psykisk helse med hovedvekt på kommunale tjenester
Deltakerhistorier viktige for å nå ut
– Mange vil bidra, bare mulighetene blir tilrettelagt
Danmark satser tungt på Housing First: –Vi vet hva som virker
Mer penger til FACT Ung og nytt lavterskeltilbud
Ny FAFO-rapport legger føringer for videre arbeid på rusfeltet
Tilskuddsmidler til kartlegging og oppfølging av utsatte barn
Gatefotball gir aktivitet og mening
Vil ha innspill til nye anbefalinger om brukermedvirkning
– Mange kan få hjelpen de trenger i kommunen der de bor
Fordeler 202 millioner i aktivitetstilskudd
Lyser ut tilskudd til arbeid for pårørende med krevende omsorgsoppgaver
– Arnhild når mange brukere som tjenesten ellers ikke ville nådd
– Hvor skal vi spare? I alle fall ikke i RPH!
Eksponeringsterapi med responsprevensjon: en nyttig metode for Rask psykisk helsehjelp
Tilskuddsordninger og frister i 2022
Ny modell gir støtte til implementering og drift av Rask psykisk helsehjelp
Hun leder de tøffeste av de tøffe
– Det er gitt sterke føringer om at kommunene skal bruke evidensbaserte tjenester
Hvordan og hvorfor søke tilskudd til Housing First
Finn og del ideer til meningsfulle hverdagsaktiviteter for eldre
Avspark for NAPHA-konferansen
Sjekk ut vår nye temaside om erfaringskonsulenter
– Det er utrolig viktig å ha en jobb å gå til, en meningsfull hverdag
Vil ha innspill til arbeidet med ny folkehelsemelding
Sandnes presenterte forebyggingsarbeid i europeisk nettverk
Slik kan du gi innspill til Helsepersonellkommisjonen
Arbeidet med ny opptrappingsplan og ny forebyggings- og behandlingsreform er i gang
– Folk trenger mye, og det psykososiale er bare en liten bit
Tilbyr informasjonsmøter og støttesamtaler til flyktninger i mottak
Se opptak av årets toppmøte, med tema bruker- og pårørendemedvirkning
– Du kan ikke gi en venn som en tjeneste, men du kan tilrettelegge for at folk etablerer relasjoner
Brukerorganisasjoner og erfaringskonsulenter samarbeider om erfaringskunnskap i tjenestene i nord
– Flere kan bo i egen bolig, så lenge man bruker tid og tilrettelegger
300 millioner kroner til styrking av psykisk helse- og rusfeltet
Regjeringen ønsker mer rettferdig fordeling av midler gjennom å gi færre organisasjoner og tiltak øremerkede midler
– Ikke vent på tjenestene eller Helsedirektoratet. Verktøyene er der – lær dem, og ta de i bruk.
Erfaringskonsulenten som pioner
– Vi identifiserte en utfordring, og så gjorde vi noe med den
RPH-håndboka
Enige om behov for kvalitetsreform
– Viktig med grunnkompetanse om kjønn og seksualitet
Åpen dialog i nettverksmøter på 20 minutter
Oppfordrer til å snakke med brukere om arbeid
Stor økning i antall årsverk for erfaringskonsulenter
– Konvensjonen stiller krav til at mennesker skal behandles likt og ordentlig, uavhengig av diagnoser og funksjonsnedsettelser
Ny podkast for og av jobbspesialister
Webinar for regioner som vil søke forprosjekt til FACT ung-team
– Vi vil opprettholde samme aktivitet som vi planla for i fjor
Opptrappingsplanen lansert: Vil gi alle i landet tilgang til kommunale lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp 
Mottok pris for langt og viktig arbeid for fremming av medbestemmelsesrett i psykisk helsevern
Presenterer funn om ulikheter i tjenestetilbud under arrangement på Arendalsuka
Brobyggerne mellom behandling og meningsfulle fritidsaktiviteter i lokalsamfunnet