Bra for hodet å gjøre Hodebra

Bra for hodet å gjøre Hodebra

Verktøy / Publisert: 02. november 2021.   Endret: 02. november 2021

Kampanjen skal hjelpe folk til å få det bedre, og grepene funker både som helsefremming, forebygging og behandling. Det dreier seg om tre ting.

Steinar Krokstad

AKTUELT: -Folk flest kjenner til hvordan de skal ta vare på den fysiske helsa. Men det er ikke like lett å svare på hvordan man kan ta vare på den psykiske, sier Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin ved NTNU og grunnlegger av Folkehelsealliansen i Trøndelag. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

AKTUELT: -Folk flest kjenner ...
Folkehelsekonferansen 2021
 • Årets tema: Klima og bærekraftig folkehelsearbeid
 • Målgruppe: Helsepersonell, offentlig ansatte, politikere, studenter, forskere, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.
 • Er et årlig arrangement i regi av Folkehelseforeningen. Den er den største av sitt slag i Norge og en viktig møteplass for alle som er engasjert i folkehelse.
 • Ble arrangert i Trondheim i år, i samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, NTNU og Folkehelseinstituttet. 
 Kampanjen Hodebra
 • Mål: Fremme mental sunnhet for befolkningen i hele Trøndelag.
 • Består av inspirasjon på nett, om hva man kan gjøre for å ha det bra.
 • Folkehelsealliansen i Trøndelag og Røde Kors i Trøndelag står bak.
 • Inngår i prosjektet «ABC – for bedre mental sunnhet» (2019-2021), og er blant annet finansiert av Gjensidigestiftelsen.
 • Bygger på konseptet ABC, som er det første godt dokumenterte rammeverket for å fremme psykisk helse i hele befolkningen. ABC står for act, belong, commit, som på norsk omskrives til; gjør noe aktivt, gjør noe sammen og gjør noe meningsfylt (for seg selv og andre).
 • ABC ble utviklet av forskningsmiljøer i Australia og Danmark og er tatt til Norge av Norsk HPH (Health Promoting Hospitals) ved Akershus Universitetssykehus, som også har utformet informasjonsbasen  

Kilde: hodebra.no

 

Folkehelsealliansen i Trøndelag
 • Skal være et forum for ikke-kommersielle aktører i fylket som ønsker å samarbeide om bedre folkehelse.
 • Skal stimulere til helsefremmende levevaner og helsefremmende bo- og arbeidsmiljø, lære-, leke- og fritidsmiljø.
 • Skal utvikle sterke partnerskap og samarbeid for å løse felles utfordringer og forløse felles muligheter.
 • Skal forplikte de enkelte aktører til å arbeide gjennom egne nettverk og mot egne målgrupper for å nå felles mål. 
 • Skal med sin samlede kompetanse og kapasitet være en premissleverandør for utforming av politikk, kunnskapsutvikling, programmer og tiltak som fremmer helsen til alle i Trøndelag.

KILDE: trondelagfylke.no

Mer om

helsefremming.og.forebygging folkehelse behandling.i.psykisk.helsearbeid fastleger rask.psykisk.helsehjelp

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen