– Konvensjonen stiller krav til at mennesker skal behandles likt og ordentlig, uavhengig av diagnoser og funksjonsnedsettelser

– Konvensjonen stiller krav til at mennesker skal behandles likt og ordentlig, uavhengig av diagnoser og funksjonsnedsettelser

Nyhet / Publisert: 14. februar 2023.   Endret: 17. januar 2024

Konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) blir allerede anvendt i norske domstoler, og nå skal den bli en del av norsk lov. Dette kan få konsekvenser også for kommunale psykisk helse- og rustjenester.

Marius Storvik. Foto: Jørn Berger-Nyvoll, UiT Norges arktiske universitet

BEDRE KJENNSKAP: Marius Storvik, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet på UiT, forsker blant annet på menneskerettigheter, og har blant annet sett på hvordan CRPD anvendes i norske domstoler i dag. Når CRPD blir tatt inn i lovteksten, mener han det vil medføre at advokater vil få bedre kjennskap til konvensjonen. (Foto: Jørn Berger-Nyvoll, UiT Norges arktiske universitet)

BEDRE KJENNSKAP: Marius Storv...

Mer om

menneskerettigheter nyheter tvang.og.makt bolig psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen