Retten til å bestemme over eget liv

Retten til å bestemme over eget liv

Retten til å bestemme selv / Publisert: 06. juni 2017.   Endret: 08. juni 2017

NAPHA og KBT Midt-Norge har kartlagt ansattes bruk av tiltak som kan gripe inn i beboernes rett til selvbestemmelse og privatliv i kommunale botilbud innen psykisk helse og rus. Ny rapport!

Forfattere av RIT-kartlegging NAPHA/KBT Midt-Norge

NASJONAL KARTLEGGING: Både bruker- og fagperspektiv har vært representert i datainnsamling og analyse i rapporten som lanseres 7. juni. Fv. Møyfrid Kjølsdal (prosjektleder), Turid Møller Olsø (faglig rådgiver i NAPHA)Trond Hatling (leder i NAPHA),  Gretha Helen Evensen (faglig rådgiver i NAPHA), Dagfinn Bjørgen (leder i KBT Midt-Norge) og Heidi Westerlund (seniorrådgiver i KBT Midt-Norge).  

NASJONAL KARTLEGGING: Bå...
En nasjonal kartlegging
  • Casestudie i ulike typer boliger og tiltak
  • Deltakere fra 11 kommuner med ulik størrelse og geografisk spredning
  • Både ansatte og beboere er intervjuet (41 ansatte og 18 beboere)
  • Fag- og brukerperspektiv er også representert i analysen og anbefalingene.

Mer om

tvang.og.makt bolig rettighetsinngripende.tiltak prosjektrapporter kartlegging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen