Mottok pris for langt og viktig arbeid for fremming av medbestemmelsesrett i psykisk helsevern

Mottok pris for langt og viktig arbeid for fremming av medbestemmelsesrett i psykisk helsevern

Nyhet / Publisert: 16. august 2023.   Endret: 17. januar 2024

Odd Volden ble tildelt prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern under en seremoni i UiA-teltet på Arendalsuka tirsdag. I sin begrunnelse la juryen vekt på hans utrettelige arbeid, og måten han fremmer ytringsfrihet og medbestemmelsesrett gjennom skarpe analyser og innsiktsfulle tekster.

Fra venstre: Jan G. Friesinger, styreleder i Stiftelsen til fremme av ytringsfrihet i psykisk helsevern, og Odd Volden, årets prisvinner. (Foto: Øyvind Hope)

Fra venstre: Jan G. Friesinger, styreleder i Stiftelsen til fremme av ytringsfrihet i psykisk helsevern, og Odd Volden, vinner av prisen for 2022. (Foto: Øyvind Hope)

Fra venstre: Jan G. Friesinge...
Stiftelsen

Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern er en uavhengig og frittstående organisasjon som arbeider på ideelt grunnlag. Stiftelsens virksomhet finansieres gjennom bidrag fra interesserte enkeltpersoner og organisasjoner, blant annet Norsk psykologforening og Stiftelsen Fritt Ord. 

Prisen

Prisen kan deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der.

Prisvinneren bør også ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Prisen ble første gang utdelt i 2002.

Mer om

nyheter ytringsfrihetsprisen arendalsuka menneskerettigheter brukermedvirkning.når.tjenester.utformes

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen