Ny FAFO-rapport legger føringer for videre arbeid på rusfeltet

Ny FAFO-rapport legger føringer for videre arbeid på rusfeltet

Nyhet / Publisert: 24. juni 2021.   Endret: 12. januar 2022

Mye har gått riktig vei under opptrappingsplanen for rusfeltet, men stadig oppgir kun 24 prosent av brukere å ha fått hjelp til å komme i jobb. 29 prosent sier de har fått hjelp til å komme i meningsfull aktivitet.

Bent Høie mottok FAFO-rapport om opptrappingsplanen for rusfeltet

RAPPORT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok 23. juni en evalueringsrapport fra FAFO om opptrappingsplanen for rusfeltet. (Skjermdump: Fafo-webinar 23. juni: Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?)

RAPPORT: Helse- og omsorgsmin...
De fem hovedmålene i opptrappingsplanen for rusfeltet:

1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.

2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig.

3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.

4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.

Mer om

forskningsrapporter opptrappingsplanen rus nyheter bolig kunnskapskilder.for.kommunene

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen