Systematisk innsats på rus, psykisk helse og bolig gir null bostedsløse i Kinn kommune

Systematisk innsats på rus, psykisk helse og bolig gir null bostedsløse i Kinn kommune

Boligsosialt arbeid / Publisert: 23. juni 2021.   Endret: 19. januar 2024

Boligkontoret i Kinn kommune kan vise til gode resultater gjennom aktivt boligsosialt arbeid, bestående av boligforvaltning kombinert med tett oppfølging av brukere gjennom blant annet Housing First.

Gjermund Veka, tjenesteleder ved Kinn bustadskontor

AKTUELT: Gjermund Veka, tjenesteleder ved Kinn bustadkontor, fortalte på konferansen «Alle trenger et trygt hjem - rus, psykisk helse og bolig» om kontorets arbeid for å bekjempe bostedsløshet. Kontoret har ansvar for å forvalte de kommunalt eide boligene samt å følge opp de som bor der. (FOTO: Privat)

AKTUELT: Gjermund Veka, tjene...

Mer om

housing.first boligsosialt.arbeid bolig vestland kinn

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen