– Folk trenger mye, og det psykososiale er bare en liten bit

– Folk trenger mye, og det psykososiale er bare en liten bit

Nyhet / Publisert: 25. april 2022.   Endret: 06. mai 2022

Respekt, informasjon, medbestemmelse og sosial støtte: å ivareta disse grunnleggende behovene i alt arbeid som gjøres med flyktninger, kan forebygge uhelse. Samtidig er det viktig å ivareta de som har behov for mer sammensatt hjelp.

Illustrasjonsfoto og portrett

EKSPERT: I dette intervjuet kommer Ragnhild Dybdahl, førsteamanuensis i global psykisk helse ved Senter for krisespsykologi på UiB, med råd til kommunene om hvordan man best kan jobbe for å ivareta flyktningers behov. (MONTASJE: illustrasjonsfoto fra www.colourbox.com og privat)

EKSPERT: I dette intervjuet k...
Flyktninger fra Ukraina, status pr. 25.4:

Pr. 25. april har 14 536 mennesker fra Ukraina søkt om beskyttelse i Norge, og 7033 har fått innvilget kollektiv beskyttelse. 330 flyktninger har så langt blitt bosatt i en vertskommune.

Tempoet i bosettingen har vært omdiskutert i media den siste uken, og skyldes behov for registrering og kartlegging av blant annet familerelasjoner og behov for spesiell tilrettelegging av bolig- og helsetjenester.

Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Libe Rieber-Mohn, sier til Dagbladet at det er all grunn til å forvente at tempoet i bosettingen vil øke betraktelig i dagene og ukene framover.

Asylsøkere og flyktninger som trenger bistand for psykiske og psykososiale problemer skal ivaretas i det ordinære tjeneste- og behandlingsapparatet.

Mer om

flyktninger nyheter helsefremming.og.forebygging meningsfull.hverdag traumer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen