– Viktig med grunnkompetanse om kjønn og seksualitet

– Viktig med grunnkompetanse om kjønn og seksualitet

Forskning / Publisert: 29. september 2021.   Endret: 06. desember 2022

Unge LHBTI-personer i Norden har høyere forekomster av psykisk helse- og rusproblemer, viser en forskningsoversikt. Rosa kompetanse etterlyser mer grunnkompetanse om kjønn- og seksualitetsmangfold i tjenestene.

Illustrasjonsfoto: lgbt - colourbox.com

INKLUDERING: Inkluderende helsetjenester gir et likeverdig tilbud til alle. Det fordrer grunnkompetanse på grunnleggende levekårsvariabler som kjønn og seksualitet, mener Rosa kompetanse. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

INKLUDERING: Inkluderende hel...
Rosa kompetanse

Rosa kompetanse er organisert som en fagavdeling i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold og er finansiert av Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Rosa kompetanse tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til skole- og barnehagesektoren, barnevernet, helse- og sosialsektoren, politi- og påtalemyndighet samt alle deler av arbeidslivet.

Les mer:
Om Rosa kompetanse hos FRI

Mer om

forskningsrapporter lhbt minoriteter barn.og.unge seksualitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen