Stor økning i antall årsverk for erfaringskonsulenter

Stor økning i antall årsverk for erfaringskonsulenter

Nyhet / Publisert: 19. desember 2022.   Endret: 19. desember 2022

Flere og flere kommuner ansetter erfaringskonsulenter og flere tar i bruk erfaringskonsulenter i tjenesteutvikling, ifølge SINTEFs årlige kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Illustrasjon: www.colourbox.com

ØKNING: I løpet av 2022 ble det flere årsverk for erfaringskonsulenter i norske kommuner. Det er høyest andel i store kommuner, men også i mellomstore kommuner er det nå en økning. (Illustrasjon: www.colourbox.com)

ØKNING: I løpet...
Prosent av kommuner/bydeler som rapporterer at de har ansatte med erfaringskompetanse/brukererfaring etter hvilken rolle de har
  • Bidrar i arbeidet med enkeltbrukere: 93 %
  • Bidrar på systemnivå i planlegging og utvikling av tjenestene: 74 %
  • Bidrar i prosjektarbeid: 53 %
  • Kontakt med brukerorganisasjoner: 48 %
  • Kontakt med pårørende 55 %
  • Annet: 18 %

Kilde: Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2022 (Helsedirektoratet/SINTEF)

Mer om

erfaringskonsulenter nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen