– Bruk handlingsrommet til å etablere Rask psykisk helsehjelp

– Bruk handlingsrommet til å etablere Rask psykisk helsehjelp

Nyheter / Publisert: 06. oktober 2023.   Endret: 13. oktober 2023

I midlene for det andre året av opptrappingsplanen, blir kommunale lavterskeltilbud regjeringens høyeste prioritet. Faglig rådgiver Kjetil Orrem i NAPHA oppfordrer kommuner til å bruke økt rammetilskudd på å etablere Rask psykisk helsehjelp (RPH).

Kjetil Orrem

DOKUMENTERT: Rask psykisk helsehjelp er et dokumentert effektivt behandlingstilbud, og kan være et viktig bidrag til å styrke kommunenes tilbud, ifølge faglig rådgiver Kjetil Orrem i NAPHA  (Foto: NTNU Samfunnsforskning)

DOKUMENTERT: Rask psykisk hel...
Opptrappingsplanen i statsbudsjettet 2024

Regjeringen foreslår å bevilge 250 mill. kroner til nye og styrkede tiltak relatert til opptrappingsplan for psykisk helse og forebyggings- og behandlingsreformen på rusfeltet i 2024, til følgende formål:

  • 150 mill. kroner til psykisk helse og rus som en del av veksten i kommunenes rammetilskudd
  • 40 mill. kroner i økt rammetilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • 10 mill. kroner til Nasjonalt program for rusforebyggende arbeid
  • 2,5 mill. kroner til forsøk med substitusjonsbehandling ved avhengighet til benzodiazepiner og sentralstimulerende rusmidler
  • 5 mill. kroner til videreutvikling av DigiUng og ung.no
  • 5 mill. kroner til nye samarbeidsmodeller mellom NAV og helse
  • 25 mill. kroner til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold 
  • 12,5 mill. kroner til nasjonal satsing på utvikling og implementering av oppsøkende metodikk

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 110 mill. kroner til å styrke døgntilbudet innen psykisk helsevern, med særlig vekt på barn og unge og de med alvorlige psykiske lidelser.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS)

Mer om

nyheter statsbudsjettet rask.psykisk.helsehjelp lavterskeltilbud

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen