Presenterer funn om ulikheter i tjenestetilbud under arrangement på Arendalsuka

Presenterer funn om ulikheter i tjenestetilbud under arrangement på Arendalsuka

Nyhet / Publisert: 14. august 2023.   Endret: 14. august 2023

En fersk kartlegging av en distriktsregion, i regi av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), viser store forskjeller i organiseringen av psykisk helse- og rustjenester, hvilke tilbud som gis og hvilke lovkrav som følges – selv i nabokommuner med lignende demografi og utfordringer.

debatt-til-naphano2
Spørsmål til debatt

Paneldeltakerne holder korte innlegg før plenumssamtalen setter i gang. I samtalen ønsker vi å få svar på de følgende spørsmålene:

  • Hva skal til for å lykkes med å rekruttere og beholde psykologer og andre viktige faggrupper?
  • Hvorfor er dette viktig for befolkningen?
  • Hvilke utfordringer finnes, og hvordan har noen klart å løse dem?
Lenke til arrangement og live-strøm

Mer om

nyheter små.kommuner psykologer.i.kommunene arendalsuka

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen