Oppfordrer til å snakke med brukere om arbeid

Oppfordrer til å snakke med brukere om arbeid

Nyhet / Publisert: 22. desember 2022.   Endret: 19. januar 2024

De aller fleste ønsker å snakke med noen i helseapparatet om arbeid, heter det i en ny rapport fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Blant andre funn i rapporten, er uføretrygdede som melder om en lang og uverdig vei til å få ytelsen og at det er vanskelig å få hjelp til å komme ut av den.

Arnhild Lauveng samt rapporten. Foto: privat

RAPPORT: Arnhild Lauveng har sammen med Anders Skuterud forfattet arbeidsrapporten. Rapporten er ikke forskning, men en samling av erfaringskunnskap som gir et innblikk i de 724 informantenes erfaringer med arbeid og aktivitet. (Foto: privat)

RAPPORT: Arnhild Lauveng har ...
Arbeidsrapporten 2022: Mange ønsker om arbeid, og mange hindringer på veien

Forfatterne av arbeidsrapporten er Arnhild Lauveng og Anders Skuterud.

Rapporten bygger på en uformell undersøkelse foretatt i Erfaringkompetanses og Mental Helses nettverk og baserer seg på svar fra 724 informanter. Målgruppen var de som mottar eller har mottatt behandling i spesialisthelsetjenesten eller deres pårørende.

Rapporten er altså ikke forskning, og funnene kan ikke sies å være sikre. Den er imidlertid en kilde til erfaringer med arbeid og aktivitet blant brukere av psykisk helse- og rustjenester.

Du kan bestille eller laste ned rapporten hos Erfaringskompetanse.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse erfaringskunnskap rapporter individuell.jobbstøtte.(ips) brukererfaringer nav

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen