Regjeringen ønsker mer rettferdig fordeling av midler gjennom å gi færre organisasjoner og tiltak øremerkede midler

Regjeringen ønsker mer rettferdig fordeling av midler gjennom å gi færre organisasjoner og tiltak øremerkede midler

Statsbudsjettet 2023 / Publisert: 07. oktober 2022.   Endret: 09. oktober 2022

Flere organisasjoner og tiltak, også på psykisk helse- og rusfeltet, mister med det midlene sine, som i stedet går inn i en større pott for søkepliktige tilskuddsmidler for 2023.

Penger
(Foto: Colourbox.com)
Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS)
Ønsker færre øremerkede tiltak

Regjeringen ønsker at færre enkeltstående tiltak skal være direkte finansiert gjennom statsbudsjettet, og har satt i gang et arbeid for å redusere antallet. Over 100 organisasjoner og tiltak som tidligere har fått direkte støtte må nå søke om midler fra tilskuddsordninger.

Kårhild Husom Løken, leder på Sagatun Brukerstyrt Senter (Foto: Privat)
Mindre øremerking og mer tilskuddsmidler

Til sammen kutter regjeringen 40,6 millioner i øremerkede midler til frivillige og ideelle organisasjoner innen psykisk helse, rus og vold. Som en kompensasjon for dette økes tilskuddsordningen «Tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen psykisk helse- rus- og voldsfeltet» fra 125 til 152 millioner.

Generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen (Foto: Hanne Wilhelmsen Giske)
Ellen Hoxmark, leder i NAPHA (Foto: Mogen/NAPHA)

Mer om

statsbudsjettet øremerkedemidler tilskuddsmidler kvalitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen