ACT- og FACT-team

Publisert: 19. september 2012.   Endret: 03. juni 2024

I ACT- og FACT-team flyttes behandlingen ut av kontor og institusjon til der brukeren bor eller oppholder seg. ACT- og FACT-team er tverrfaglige team som retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. Forskning på ACT og FACT har vist at denne måten å organisere tjenestene på er ønsket av målgruppen.

Temabilde ACT- og FACT-team

Fagstoff om: ACT- og FACT-team
  • Sist publiserte (313)
  • Nyheter (179)
  • Praksiseksempler (37)
  • Vitenskapelige artikler (13)
  • Brukererfaringer (9)
  • Blogg (6)
  • Foredrag (5)
  • Video (5)
  • Forskningsrapporter (4)
  • Kronikker (3)