Lokalbaserte bo- og tjenestetilbud ved økt voldsrisiko

Publisert: 13. november 2023.   Endret: 02. januar 2024

Jobber du i kommunen, eller i et samhandlingsteam, med personer som har sammensatte utfordringer knyttet til alvorlig psykisk lidelse og vold? På denne temasiden har vi samlet kunnskap og ressurser som kan være nyttig for deg.

sikkerhets

Mange med sammensatte utfordringer knyttet til alvorlig psykisk lidelse, rus og vold har erfaringer preget av mistillit til hjelpeapparatet. Å ha sin egen bolig og kunne leve et meningsfullt liv er en grunnleggende menneskerettighet (Foto: Colourbox.com). 

Fagstoff om: Voldsrisiko
  • Sist publiserte (6)
  • Praksiseksempler (3)
  • Forskning (1)
  • Nyheter (1)