Forebygging av tvangsinnleggelser i psykisk helsevern

Publisert: 14. april 2024.   Endret: 16. mai 2024

De kommunale psykisk helse- og rustjenestene kan bidra til å forebygge tvangsinnleggelser i sykehus og redusere bruk av inngripende tiltak i egen praksis.

COLOURBOX62028101

Det er ikke mulig å fullt ut dele andres opplevelse av, og erfaringer med, å bli utsatt for tvang. Foto: 

Fagstoff om: Forebygging av tvangsinnleggelser
  • Sist publiserte (0)