Rask psykisk helsehjelp

Publisert: 13. juni 2014.   Endret: 10. februar 2023

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et korttids behandlingstilbud i kommunen for personer over 16 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker.

Telefonsamtale

ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

Fagstoff om: Rask psykisk helsehjelp
 • Sist publiserte (150)
 • Nyheter (82)
 • Praksiseksempler (18)
 • Multimedia (5)
 • Foredrag (4)
 • Blogg (3)
 • Forskningsrapporter (2)
 • Video (2)
 • Vitenskapelige artikler (2)
 • Brukererfaringer (1)
 • Debattinnlegg (1)